Bảng hiệu chữ nổi đèn hắt sáng kết hợp viền LED

0935302282