Bảng hiệu chữ nổi đứng, ngang và hộp đèn

0935302282