Bảng hiệu chữ nổi kết hợp mặt dựng gỗ sơn màu

0935302282